Onze projecten

spirit-of-europe-2Spirit of Europe:

een groots opgezette interactieve expositie, waar het leuk is om meer over de Unie te leren.

 

Wat is SPIRIT OF EUROPE?

 

De Europese Unie begrijpelijk voor iedereen

Alle Europeanen zijn betrokken bij Europa. Toch is de Unie nog te weinig bekend, al was het maar omdat ze voortdurend verandert. In 50 jaar tijd is Europa gegroeid en heeft zij meer diepgang gekregen. Haar instellingen zijn complex. Ons gebrek aan kennis leidt tot een heleboel vooroordelen en geruchten. Soms zijn dat ongegronde geruchten of uit de hand gelopen misverstanden.

SPIRIT OF EUROPE wil een totaalbeeld tonen van de Europese Unie, en tegelijkertijd een antwoord geven op enkele essentiële vragen die de Europeanen zich stellen:

Wat is de Europese Unie? Waarom de Europese Unie? Is Europa democratisch?

Waarom breidt het zich uit?

De grote thema’s

Een project van de burger

De aanhoudende vraag heeft tot de stichting van een vzw. geleid, Mini-Europe Education, die instaat voor heel de informatieve en educatieve benadering van de EU. De vzw. is de initiatiefnemer van SPIRIT OF EUROPE.

Mini-Europe is momenteel het enige informatiepunt over zowel de cultuur van de lidstaten als de Europese instellingen. Dankzij haar unieke succes bij het grote publiek kan het op de blijvende steun van het Europees Parlement en de Europese Commissie rekenen.

De Franse Gemeenschapscommissie ondersteunt SPIRIT OF EUROPE aangezien dit het Brussels toeristisch aanbod vervolledigt en tegemoet komt aan de vraag van de toeristen van Brussel, hoofdstad van Europa.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteunt Spirit of Europe daar het imago van Brussel hoofdstad van Europa hierdoor versterkt wordt bij de Belgen en de toeristen.

Kan de E.U. leuk zijn ? Jawel !

Is de Europese Unie een moeilijk, saai onderwerp? Helemaal niet!

Is een tentoonstelling over Europa in een park als Mini-Europe een paradox?

Hoe is het mogelijk dat de informatie over de EU, een onderwerp dat vaak saai lijkt, in Mini-Europe op zo’n natuurlijke manier verloopt?

Thierry Meeùs, gedelegeerd bestuurder van Mini-Europe en bestuurder van de Belgische Europese Beweging, legt het uit door het Europees project met een huwelijk te vergelijken. Een huwelijk is een positieve ontmoeting waarin de partners elkaar erkenning geven en erkenning van elkaar krijgen. Als er affiniteit is, ontstaat er een gezamenlijk project. Het bezoek aan Mini-Europe volgt hetzelfde principe. Eerst amuseren de bezoekers zich in het park. Daarna waarderen ze de ontdekking van de Europese diversiteit. En ze zijn nog trotser wanneer ze er hun eigen land in herkennen. Omdat iedereen ziet en wordt gezien, worden we ontvankelijker voor het gemeenschappelijk project van de EU.

Als we rekening houden met enerzijds de sfeer en anderzijds de context van cultureel toerisme, bestaat er een echte continuïteit tussen het park en de tentoonstelling.

De aanhoudende vraag heeft tot de stichting van een vzw. geleid, Mini-Europe Education, die instaat voor heel de informatieve en educatieve benadering van de EU. De vzw. is de initiatiefnemer van SPIRIT OF EUROPE.

Facts about Spirit of Europe

Opening : 1st of May

Area for the exhibition : 400 m2, with the extension in the restaurant : 850 m2

Length of the visit : Up to 60 minutes, on top of the visit of the park

Exhibition in four languages : English, French, German, Dutch

Total investment : 1,05 millions EUR

Conception : Mini-Europe Education asbl, Mini-Europe SA and Tempora SA.

Technische gegevens

SPIRIT OF EUROPE bevindt zich in Mini-Europe en heeft dezelfde openingsuren.

De toegang is inbegrepen in de prijs van Mini-Europe.

MINI-EUROPE – Bruparck – B-1020 Brussels – Infoline : +32 (0) 2/478.05.50 – Tel. : +32 (0) 2/474.13.13 – Fax : +32 (0) 2/478.26.75

E-mail: info@minieurope.com – Visit our internetsite: http://www.minieurope.com

cookies