Pedagogisch dossier

Pedagogisch materiaal voor de leerkrachten

Teneinde uw bezoek optimaal voor te bereiden, heeft de ploeg van Mini-Europe Education vzw verschillende pedagogische hulpmiddelen ontworpen. Wij moedigen U aan om deze te gebruiken.

Om het bezoek voor te bereiden :

Eén pedagogisch dossier en een leerkrachtendossier dat verschillende onderwerpen aankaart.

Ter plaatse, om de aandacht van de leerlingen te waarborgen :

Eén werkboekje voor de leerlingen.
(mag gekopieerd worden en beschikbaar in de rubriek “Pedagogisch Dossier”).

Eén catalogus per leraar, met de meest interessante details (een gids van het park dat ook een dossier bevat over de uitdagingen van de EU). Welk Europa wilt u?

Een verhaal bestemd voor de allerkleinsten en de puzzle . Het betreft een magische reis doorheen Mini-Europe. In het koninkrijk van de Lilliputters, gaat de schildpad op zoek naar zijn huisje. Samen met de schildpad doorkruisen jullie verschillende landen van Europa en al haar bekende monumenten op een speelse en ludieke wijze.

Pedagogisch dossier “Eureka Europa!” voor het basisonderwijs gemaakt door het Belgisch bureau van het Europees Parlement.

Wij maken het u eenvoudig!

Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.

Download

Click hier om onze pedagogisch materiaal te kunnen downloaden!
Mag gekopieerd worden!