Nieuwigheden 2019

TER ERE VAN HET 30STE SEIZOEN, ZAL MINI-EUROPE U HET HELE JAAR LANG VERSCHEIDENE VERRASSINGEN ONTHULLEN!

In maart, zullen de grote Vlaamse schilders vereerd worden. Pieter Breughel de Oude zal aanwezig zijn op de Grote Markt van Brussel; hij zal hier werken aan zijn meesterwerk “De Val der Opstandige Engelen”. In Gent zal u Jan Van Eyck kunnen bewonderen terwijl hij werkt aan het “Lam Gods”, alsook Rubens die de laatste loodjes legt aan de “Kruisafneming”.
Mini-Europe gaat de “Eeuwige Stad” vereren; de Trevi fontein zal binnenkort tentoon gesteld worden in het park. Onder andere het stadshuis van Leuven en het geboortehuis van Beethoven hebben van een diepgaande renovatie genoten.

In mei, zal onze expo “Spirit of Europe” u ontvangen met een geheel vernieuwde interactieve en ludieke inhoud. Deze geheel nieuwe expositie werd ontworpen in samenwerking met het Europees Parlement. U zal hier uw kennis over de Europese Unie kunnen testen en uitbreiden. De huidige Europese Unie heeft roots in de Verlichting. In Mini-Europe brengen wij hulde aan deze periode aan de hand van verschillende taferelen in Arc-et-Senans (Frankrijk) en Bath (Verenigd Koninkrijk), die grote persoonlijkheden als Newton, Voltaire, Diderot en Adam Smith verenigen.  

In juni, kan u vijf nieuwe animaties vinden die het Europese erfgoed, dat reeds aanwezig is in het park, zullen verrijken. Dit jaar is het aan de beurt van het middeleeuwse erfgoed om toe te treden tot het park. Deze animaties zullen, met een toetsje humor, de verschillende aspecten van dit erfgoed illustreren.