Voorverkoop tickets

Boek uw ticket nu online. Uw kaartgegevens worden enkel gevraagd als garantie. De betaling zal ter plaatse aan de kassa gebeuren (liefst per kaart). Gelieve te noteren dat kortingsbonnen, gratis kaarten en dergelijke aan de kassa gepresenteerd moeten worden.

Gelieve te noteren dat de reservatie van uw ticket onontbeerlijk is om de verplichting om de klanten te spreiden te respecteren.
Laden in uitvoering …

 

Indien u moeilijkheden ondervindt om uw ticket online te kopen, mag u ons altijd contacteren op het nummer +32 2 474 13 13.

Restauratiet! Vanwege de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van Covid 19 te voorkomen, is er slechts 1 afhaalpunt open (drankjes, ijsjes, frieten,…), maar er is geen mogelijkheid om te gaan zitten!

Indien u meer informatie wenst over de aanbevelingen van de overheid en de regels rond de verplaatsing, gelieve hier dan te klikken.

 

Aanpassing Mini-Europe voor zevenpuntenplan van de verschillende Belgische verenigingen der musea


Net zoals de Brusselse, Vlaamse en Waalse musea zich geëngageerd hebben om op korte termijn te voldoen aan de voorwaarden van het zevenpuntenplan, gaat ook Mini-Europe deze maatregelen toepassen op haar activiteit om de deuren te kunnen openen op 18 mei.
De zeven punten (zie hieronder) zullen ook door Mini-Europe toegepast worden om de sanitaire maatregelen te kunnen garanderen.

# 1 – Mini-Europe limiteert het aantal bezoekers per tijdsblok. Dit aantal werd berekend in functie van de vloeroppervlaktes en de breedte van de wandelpaden over een lengte van 1.2 km die aanwezig zijn in het park. Hoewel de configuratie in open lucht de mogelijkheid biedt om minder streng te zijn op de distancing, behoudt Mini-Europe de berekening op 1 familiale eenheid per 10m².

Zodoende kan een minimale afstand van 2m te allen tijde behouden worden.

 

# 2 – Om het aantal mensen per volume en tijdsblok strikt onder controle te houden zal Mini-Europe een online verkoopsysteem gebruiken. Dit verkoopsysteem biedt de mogelijkheid om de toestroom van bezoekers te regelen en een overdaad aan toegelaten personen te vermijden. Bij de heropening zal in ieder geval worden gecommuniceerd dat vooraf reserveren sterk aanbevolen is. Bezoekers die toch ter plaatse hun ticket willen kopen wordt gevraagd zich vooraf goed te informeren over de beschikbaarheid en om maximaal cashloos te betalen.

 

# 3 – Mini-Europe gaat in op het voorstel van de musea om de heropening stap voor stap te laten verlopen in overleg met de Nationale Veiligheidsraad. In deze aanpak beperken én spreiden we het aantal bezoekers. Op die manier garanderen we voldoende fysieke (en mentale) ruimte voor bezoekers, zonder wachtfiles aan de ingang of kruising van de paden.

Gedurende de eerste fase van de heropening, met een voorgesteld begin op 18 mei, doelt Mini-Europe enkel op de individuele bezoekers. Bezoeken van mensen die onder het zelfde dak leven (flatgenoten, kinderen, partners, …) zou in principe mogelijk zijn, op voorwaarde dat de regels op de verplaatsing eveneens gerespecteerd worden.
De volgende activiteiten, die in normale tijden deel uitmaken van Mini-Europe, zullen in deze eerste fase niet kunnen plaatsvinden. Deze zullen wel georganiseerd kunnen worden bij de volgende fase, die nog besproken en gecommuniceerd moet worden door de Nationale Veiligheidsraad:

Voor de heropening van het winkeltje en het restaurant zal Mini-Europe de richtlijnen strikt volgen.

Slechts 1 afhaalpunt (drankjes, ijs, friet, …) is open, maar er is geen mogelijkheid om te gaan zitten!

# 4 – Het personeel van Mini-Europe, essentiële “human factor” voor het navolgen van de regels, zal aanwezig zijn aan het onthaal alsook doorheen het park. Zij zullen niet alleen de afstand tussen objecten en bezoekers controleren, maar ook tussen bezoekers zelf. Onze collega’s zijn uitgebreid geïnformeerd over de bijkomende maatregelen zodat ze zo optimaal mogelijk de bezoekers kunnen helpen en het naleven van de regels kunnen controleren.

# 5 – Naar analogie met sommige supermarkten neemt Mini-Europe de nodige maatregelen zodat bezoekers elkaar niet kunnen kruisen, tenzij een veilige afstand kan worden gewaarborgd. Mini-Europe biedt al een verplicht eenrichtingsparcours voor alle bezoekers. Er zal meermaals herhaald worden dat omkeren verboden is! Aan het onthaal organiseert Mini-Europe een systeem met wachtzones die een fysieke proximiteit vermijdt.

# 6 – In Mini-Europe bieden we op strategische plaatsen aan bezoekers en medewerkers het nodige beveiligings- en sanitair materiaal aan in overeenstemming met de voorschriften van de Nationale Veiligheidsraad en de praktijken binnen de ruimere cultuur- en vrijetijdssector. Dit heeft ook het psychologische voordeel dat mensen weten wat ze mogen verwachten – en wat van hen verwacht wordt. Alle betalingen gebeuren prioritair met elektronische middelen, bij voorkeur “contactless”. De drukknoppen die in het park volksliederen of animaties in gang zetten zijn vervangen door infraroodknoppen, om een fysiek contact te vermijden.
Doorheen het park en in de Spirit of Europe expositie zijn ontsmettingssystemen geïnstalleerd voor een reiniging van de installaties (touchscreens, …), zodat deze in alle veiligheid gebruikt kunnen worden. Mini-Europe communiceert over alle maatregelen op zijn eigen site, alsook aan de ingang van het park.

# 7 – Mini-Europe zal de huidige en toekomstige maatregelen strikt opvolgen, alsook een eventuele verplichte veiligheidscontrole

 

Maatregelen voor het personeel

Als verantwoordelijke werkgever, engageert Mini-Europe zich om alle richtlijnen strikt op te volgen, om de veiligheid van het personeel te garanderen. Er zal extra aandacht gegeven worden aan de mogelijkheden zoals mondmaskers, plexiglas schermen aan kassa’s en dergelijke, …
Mini-Europe heeft een plan uitgewerkt dat rekening houdt met zijn eigen infrastructuur en materiaal, alsook de werkplek van het personeel.

Een cultureel én ludiek bezoek

Mini-Europe biedt een culturele en amusante ontdekking van de Europese Unie (en haar oude lidstaten) doorheen een miniatuurwereld. De bezoeker ontdekt er de mooiste monumenten van de EU in een levendige en humorvolle context. Zowel de catalogus/gids (64 pagina’s) als het park zelf verschaffen een overvloed aan informatie over de EU, de monumenten, de Europese erfgoederen en waarden. In de ‘Spirit of Europe’, de interactieve expositie op het eind van het parcours, kan de bezoeker al spelend leren over het thema van de Europese Unie. De ‘Spirit of Europe’ werd gerealiseerd met de hulp van het Europees Parlement en de Europese Commissie.